FORSTERKER

Fosterkere i mange varianter for bedring av bildemottak ved lavt signalstyrke.