KOMPONENT

KOMPONENT kabler for overføring av RGB bildesignaler.