SVHS

SVHS kabler for overføring av bildesignaler. Finnes i en rekke lenger og som skjøtekabel utgaver.