KONVERTER

Benytt en KONVERTER for å omdanne et lyd-/bildeformat til et annet.