SERIELL

Serielle enheter for sammenkobling av utstyr med serielle innganger og utganger