SCHUKO - C13

Standard, jordet apparatkabel type C13. Brukes til f.eks PC og TV.