SCHUKO - C5

Jordet apparatkabel type C5 ("Mikke Mus"). Brukes blant annet til ladere til bærbar PC.