AC/AC PLUGGINN

Vekselspenning til vekselspenning strømforsyninger.