DC/DC CONVERTERE

DC/DC Converter for å omdanne en likestrømskilde til en annen.