LINE INTERACTIVE

Line-interaktice UPS gir en viss beskyttelse mot støy på det elektriske anlegget og sikrer tilkoblet elektronisk utstyr mot eventuelle skader som kan oppstå